Analýzy a konzultácie, dizajn a implementácia, správa IT infrštruktúry, outsourcing.

Konzultačné služby v oblasti Ochrany osobných údajov

Zabezpečujeme implementáciu požiadaviek Zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov, vypracovanie povinnej bezpečnostnej dokumentácie na ochranu osobných údajov (bezpečnostný projekt, smernicu, opatrenia, politiky). Vyškoleními odborníkmi pokrývame problematiku najkritickejších miest ochrany citlivých dát. Posudzujeme riadenie informačnej bezpečnosti podľa medzinárodného štandardu ISO 27001.